Stiftelsen Svenska Handelshögskolan grundades i maj 1932 under namnet Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Stiftelsens grundkapital härstammar från nedläggningen av det aktiebolag som 1909 grundade Högre Svenska Handelsläroverket, Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors. Stiftelsen fick till uppgift att upprätthålla en svenskspråkig handelshögskola i Helsingfors. Stiftelsen är en understödsstiftelse med enda ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål.