STIFTELSEN


SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Stiftelsen Svenska Handelshögskolans syfte är att ekonomiskt stöda Svenska handelshögskolan samt att främja dess ändamål. Stiftelsen stöder satsningar som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

Bakgrund

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan grundades i maj 1932 under namnet Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Stiftelsens grundkapital härstammar från nedläggningen av det aktiebolag som 1909 grundade Högre Svenska Handelsläroverket, Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors. Stiftelsen fick till uppgift att upprätthålla en svenskspråkig handelshögskola i Helsingfors. Stiftelsen är en understödsstiftelse med enda ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål.