Förvaltning


Stiftelsens högsta beslutande organ är fullmäktige, som består av 40 personer med koppling till Hanken.

Fullmäktige, som sammanträder minst en gång per år, väljer medlemmar till styrelsen istället för dem som är i tur att avgå, fastställer bokslut, väljer revisorer och medlemmar till valnämnden, vars uppgift är att förbereda valet av såväl fullmäktige som styrelsen. Protokollen från fullmäktigemötena finns publicerade på Hankens webbplats.

FULLMÄKTIGE

Stiftelsen Svenska handelshögskolans fullmäktige

VALDA FÖR PERIODEN 05/2017 – 05/2020

Aminoff, Philip

Boethius, Jan E.

Didrichsen, Maria

Ehrnrooth, Alexander

Fagerholm, Jannica

Huber, Satu

Karhu, Kim

Lindfors, John

Nyberg, Gustav

Rettig, Cyril von

Slotte, Karsten

Talermo, Roger

Åkerholm, Johnny

 

VALDA FÖR PERIODEN 05/2018 – 05/2021

Ahlström, Carl

Björklund, Kurt

Brotherus, Ilkka

Ehrnrooth, Henrik

Haglund, Carl

Larma, Janne

Schauman, Heidi

Pentti-von Walzel, Kristina

Therman, Peter

Rönnlund, Kaj

Sandell, Johan

Therman-Londen, Alexandra

Wahlroos, Björn

 

VALDA FÖR PERIODEN 05/2019 – 05/2022

Andersin, Henrik

Andersson, Robert

Björkman, Stefan

Brunow, Berndt

Dahlblom, Christina

Granvik, Carl-Johan

Hartwall, Victor

Immonen, Peter

Johansson, Ole

Rettig, Tomas von

Schalin, Siv

Stackelberg, Catharina

Wallgren, Dag

Wendt, Michaela von

 

STIFTELSENS STYRELSE

Styrelsen ansvarar för verksamheten med stöd av en ombudsman. Styrelsen består av sex externa ledamöter, ofta Hankenalumner, Hankens rektor samt tre Hankenrepresentanter som utses av rektor. Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år. Hankens personal informeras om centrala beslut efter styrelsens möten.

Christina Dahlblom, ordförande
Kim Karhu, viceordförande
Maria Didrichsen
Sören Kock, Hanken
Timo Korkeamäki, Hanken
Minna Martikainen, Hanken
Peter Immonen
Heidi Schauman
Alexandra Therman-Londen
Karen Spens, rektor, Hanken

Ombudsman

Paul Taimitarha

PLACERINGSRÅDET

Stiftelsens förmögenhetsförvaltning sköts av ett så kallat placeringsråd, som ger styrelsen rekommendationer gällande portföljens placeringar. Placeringsrådet sammanträder minst sex gånger per år, ibland oftare beroende av marknadsläget.

Medlemmar:

Janne Larma, ordförande
Alexander Ehrnrooth
Peter Immonen
Anders Löflund

VALNÄMNDEN

Ilkka Brotherus, ordförande
Carl Ahlström
Carl Haglund
Satu Huber
Kristina Pentti-von Walzel