Rekrytering av ombudsman


VILL DU HJÄLPA HANKEN TILL NYA FRAMGÅNGAR?

Stiftelsen Svenska handelshögskolan söker en ombudsman med start senast 1.8.2023 i och med att den nuvarande ombudsmannen går i pension.

Stiftelsen Svenska handelshögskolan sr (Stiftelsen) stöder Svenska handelshögskolan (Hanken) ekonomiskt samt främjar högskolans ändamål genom bland annat utdelning av stipendier samt övriga bidrag.

Ombudsmannen ansvarar som enda anställd för den operativa driften av Stiftelsens verksamhet. Hen arbetar självständigt men i samarbete med såväl styrelse, placeringsråd, olika enheter på Hanken samt externa serviceleverantörer.

Vi erbjuder ett meningsfullt och självständigt deltidsarbete med flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Mer information om Stiftelsen finns på https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/stiftelsen-svenska-handelshögskolan.

Vi erbjuder:

Ett givande deltidsarbete med möjlighet att flexibelt disponera arbetstiden

Möjlighet att starkt bidra till Hankens fortsatta utveckling

Samarbete med ytterst kunniga finansmarknadsproffs

En utkiksplats som ger möjlighet till socialt och ekonomiskt värdeskapande och nätverksbyggande

Profil

”Vi söker en ansvarsfull person som med fast hand håller ordning på saker och ting”

”En människa som känner för Hanken och vill engagera sig”

”Någon som tar initiativ och är självgående”

– Stiftelsens styrelse

Ombudsmannnens arbetsuppgifter omfattar:

 • förberedande och verkställande av styrelsens beslut, såsom budget och bokslut.
 • ansvar för stiftelsens löpande verksamhet, vilket bl.a. innebär regelbunden kontakt med Hankens rektor, övrig administration, samt kontakter med myndigheter och serviceleverantörer ansvariga för ekonomiadministration och kommunikation.
 • att administrera stiftelsens portfölj med hjälp av en utomstående förmögenhetsförvaltare och i nära samarbete med Stiftelsens placeringsråd.
 • att fungera som sekreterare för styrelsen och placeringsrådet, vilket inkluderar förberedande av möten, kallelser och praktiska arrangemang, föredragande av ärenden enligt överenskommelse med ordföranden, samt protokollföring av samtliga möten. Styrelsen har i regel sammanträtt ca sex gånger per år, och placeringsrådet ca åtta.
 • att sammankalla stiftelsens fullmäktige till årsmöte, uppgöra agenda och protokoll för detsamma, och ta hand om de praktiska arrangemangen.
 • att sammankalla valnämnden i god tid före fullmäktiges årsmöte för att förbereda nomineringen av nya fullmäktige- och styrelseledamöter samt föreslå revisor.
 • ansvar för en välfungerande och professionell kommunikation mellan styrelsen och de övriga organen,mellan Stiftelsen och högskolan, till övriga intressenter inom och utanför högskolan, samt publikation av väsentlig information i valda kanaler.
 • att arbeta för att profilera Stiftelsen som en attraktiv mottagare av donationer.

Ombudsmannen bör ha:

 • för uppdraget lämplig erfarenhet och utbildning (t.ex. inom ekonomi och/eller juridik)
 • utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska och engelska, samt muntlig och skriftlig framställningsförmåga på alla tre språken
 • ett aktivt och självständigt arbetsgrepp både gällande kärnverksamheten och praktiska arrangemang
 • god samarbets- och kommunikationsförmåga

Information

Frågor riktas till Stiftelsens nuvarande ombudsman Paul Taimitarha paul.taimitarha@stiftelsenshh.fi alternativt till ordföranden för Stiftelsens styrelse, Kim Karhu via kim.karhu@icloud.com.

Information om Stiftelsen finner du på www.stiftelsenshh.fi

Fritt formulerade ansökningar inklusive CV och löneanspråk skickas senast 20.4.2023 per e-post på adress paul.taimitarha@stiftelsenshh.fi.